نـویـسنـده:
سید جواد هاشمی
کــارگـردان:
سید جواد هاشمی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1386
Property5: فاطمه هاشمی سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
مجید عباسی
کــارگـردان:
مجید عباسی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1383
Property5: اشکان مشایخی سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
مهران میرزایی
کــارگـردان:
مجید عباسی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1384
Property5: محمود مقامی - اشکان مشایخی - آرزو مرادی ... سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
مجید عباسی
کــارگـردان:
مجید عباسی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1388
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
مجید عباسی
کــارگـردان:
علی فراهانی
تهیه کننده:
مجید عباسی/حکیمه عبادیان
سـال تولید:
1389
Property5: یاسر حمزه - وحید ثابت قدم سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 1
Manufacturer:
نـویـسنـده:
مجید عباسی
کــارگـردان:
عل فراهانی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1390
Property5: وحید ثابت قدم - یاسر حمزه سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice: 4
Manufacturer:
کلیه حقوق برای موسسه فرهنگی فیلمسازی تکنما تصویر محفوظ است.