نـویـسنـده:
امیر حسین قهرایی/سید علیرضا حسینی
کــارگـردان:
امیر حسین قهرایی/نصیر قواعد
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1383-1384
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
علی گرجی
کــارگـردان:
علی گرجی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1384
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
نـویـسنـده:
مهشید فرید فر
کــارگـردان:
مرتضی آسمانی
تهیه کننده:
مجید عباسی
سـال تولید:
1388
Property5: سایر عوامل خلاصه داستان Price: ریال


Warranty:
SaleCount: عدد
StockCount: عدد
IsNew: False
OldPrice:
Manufacturer:
کلیه حقوق برای موسسه فرهنگی فیلمسازی تکنما تصویر محفوظ است.